Personer

Jostein
Sivilarkitekt MNAL

Jostein Bjørndal

Har omfattende erfaring fra forskjellige prosjekttyper og prosjektstørrelser samt ledelse av arkitektkontor, arkitektteam og tverrfaglige prosjekteringsgrupper.
+47 909 79 697
Ellen
Sivilarkitekt MNAL

Ellen Soma

Har erfaring fra prosjektering av kirke, flerbrukshus, sykehjem, boliger, skole og barnehage. Hun utvikler prosjekter med gode konsepter og har evne til å gjennomføre disse til ferdige bygg med høy kvalitet.
+47 988 24 343
Erik
Sivilarkitekt MNAL

Erik Andreassen

Har erfaring fra prosjektering av boliger, næringsbygg, kulturbygg og skolebygg. Han leder prosjektene gjennom alle faser, fra mulighetsstudier til skisseprosjekt og forprosjekt til detaljprosjekt og byggeplassoppfølging. Erik er daglig leder hos HBA.
+47 414 61 061
Anders
Master i Arkitektur MNAL

Anders Eidstuen

Har førstehånds erfaring fra oppføring av mindre bygg, tilbygg og rehabiliteringer. Spesiell interesse for digital illustrasjon, konsekvent prosjektering og solid detaljløsning/materialbruk som fører prosjektet i mål med et intakt konsept.
+47 902 07 596
Claudia
Master i arkitektur MNAL

Claudia Santos

Har erfaring fra prosjektering av kulturbygg, skole og boliger. Er spesielt interessert i konseptutvikling, bærekraftig design, bruk av teknologi og digital illustrasjon. Med utdannelse fra Portugal og Spania og har hun jobbet i Portugal, Angola og Norge.
+47 450 84 734
Knut
Master i arktektur MNAL

Knut Stenvik Haatveit

Har erfaring fra boligprosjekter i ulike skalaer - fra skisseprosjekt til byggeplass. Er utdannet fra NTNU der han gjennom diplomoppgaven spesialiserte seg på bruk av dagslys i arkitekturprosjektering. Har spesiell interesse for konseptutvikling, bokvalitet og digital illustrasjon og formidling.
+47 906 18 964
Sara
Master i arktektur

Sara Armento

Har erfaring fra boligbygg, byplanlegning, rehabilitering og har deltatt i en rekke konkurranser. Sara har jobbet tverrfaglig innen arkitektur, urbanisme, design og kunst. Med utdannelse fra Italia og har hun jobbet i Italia, Spania, Danmark og Norge.
+47 902 13 831
abn
Master i arkitektur MNAL

Aslaug Nordal

Har blant annet erfaring med kulturbygg, boligbygg, barnehage og høyhus. Med bred interesse for komplekse, samfunnsbevisste og bærekraftige oppgaver, er Aslaug en ressurssterk og effektiv arkitekt. Hun har flere års arbeidserfaring fra Tyskland.
+47 930 44 803

Om oss

HBA Arkitekter AS (tidl. Hansen/ Bjørndal Arkitekter) ble etablert 1.1.2000 av sivilarkitektene Helge Hansen og Jostein Bjørndal. Vårt mål er å skape arkitektur av høy estetisk og funksjonell kvalitet og bidra til å skape fysiske omgivelser som skaper begeistring og entusiasme.

HBA deltar ofte i konkurranser. I første rekke for å skaffe nye oppdrag, men også fordi vi har erfart at konkurranser utfordrer oss og bidrar til faglig utvikling. Gjennom konkurranser knytter vi også kontakter med nye oppdragsgivere og legger grunnlaget for fremtidig samarbeid.
Kontoret består i dag av en kjernestab på åtte arkitekter. Vi knytter til oss medarbeidere med den rette arkitektkompetansen for å betjene de ulike oppdrag.

Kontoret har flyttet fra Arkitekthøgskolen i Oslo til Grensen 3.

Kontoret har erfaring med prosjektering og prosjekteringsledelse av bygninger med varierende størrelse og funksjon. Hovedproduksjonen består likevel av kulturbygg og boligbygg av middels til stor størrelse. Vi har kompetanse innen prosjektutvikling, BIM-prosjektering og kommunikasjon mellom BIM-verktøy, prosjektbeskrivelse etter NS3420, søknadsprosedyrer og prosjektering etter teknisk forskrift.

HBA Arkitekter AS holder til i Grensen 3 i 6. et.
Der sitter vi sammen med Arkitekter i fellesskap og Dyrvik Arkitekter.

A: Grensen 3, 0159 Oslo
T: +47 23 29 26 80
E: hba@hba.no

Følg oss på Instagram:
@hbaarkitekter