Personer

Jostein Bjørndal arkitekt
Sivilarkitekt MNAL

Jostein Bjørndal

Har omfattende erfaring fra forskjellige prosjekttyper og prosjektstørrelser samt ledelse av arkitektkontor, arkitektteam og tverrfaglige prosjekteringsgrupper. Jostein er daglig leder hos HBA.
+47 909 79 697
Erik Andreassen arkitekt
Sivilarkitekt MNAL

Erik Andreassen

Har erfaring fra prosjektering av boliger, næringsbygg, kulturbygg og skolebygg. Han leder prosjektene gjennom alle faser, fra mulighetsstudier til skisseprosjekt og forprosjekt til detaljprosjekt og byggeplassoppfølging.
+47 414 61 061
Claudia Santos Arkitekt
Master i arkitektur MNAL

Claudia Santos

Har erfaring fra prosjektering av kulturbygg, skole og boliger. Er spesielt interessert i konseptutvikling, bærekraftig design, bruk av teknologi og digital illustrasjon. Hun har utdannelse fra Portugal og Spania og har jobbet i Portugal, Angola og Norge.
+47 450 84 734
Mait Aus BIM teknikker
Bim-tekniker

Mait Aus

Har bred arbeidserfaring fra byggebransjen i tillegg til BIM-kompetanse. Han har jobbet mye med prosjektering og modellering av prefabrikkerte massivtrehus og har tidligere også jobbet som tømrer. Han har utdannelse fra Fagskolen i Innlandet og Fagskolen i Hordaland.
+47 940 85 593

Om oss

HBA Arkitekter AS (tidl. Hansen/ Bjørndal Arkitekter) ble etablert 1.1.2000 av sivilarkitektene Helge Hansen og Jostein Bjørndal. Vårt mål er å skape arkitektur av høy estetisk og funksjonell kvalitet og bidra til å skape fysiske omgivelser som skaper begeistring og entusiasme.

HBA deltar ofte i konkurranser. I første rekke for å skaffe nye oppdrag, men også fordi vi har erfart at konkurranser utfordrer oss og bidrar til faglig utvikling. Gjennom konkurranser knytter vi også kontakter med nye oppdragsgivere og legger grunnlaget for fremtidig samarbeid.
Kontoret består i dag av en kjernestab på åtte arkitekter. Vi knytter til oss medarbeidere med den rette arkitektkompetansen for å betjene de ulike oppdrag.

Kontoret har flyttet fra Arkitekthøgskolen i Oslo til Grensen 3.

Kontoret har erfaring med prosjektering og prosjekteringsledelse av bygninger med varierende størrelse og funksjon. Hovedproduksjonen består likevel av kulturbygg og boligbygg av middels til stor størrelse. Vi har kompetanse innen prosjektutvikling, BIM-prosjektering og kommunikasjon mellom BIM-verktøy, prosjektbeskrivelse etter NS3420, søknadsprosedyrer og prosjektering etter teknisk forskrift.

HBA Arkitekter AS holder til i Grensen 3 i 6. et.
Der sitter vi sammen med Arkitekter i fellesskap og Dyrvik Arkitekter.

A: Grensen 3, 0159 Oslo
T: +47 23 29 26 80
E: hba@hba.no

Følg oss på Instagram:
@hbaarkitekter