Personer

Anders Eidstuen
Master i Arkitektur MNAL

Anders Eidstuen

Førstehånds erfaring fra oppføring av mindre bygg, tilbygg og rehabiliteringer. Spesiell interesse for digital illustrasjon, konsekvent prosjektering og solid detaljløsning/materialbruk som fører prosjektet i mål med et intakt konsept.
+47 902 07 596
Camilla Erikstad
Master i Arkitektur MNAL

Camilla Erikstad

Erfaring fra ulike byggesaker, interiørarkitektur, skisseprosjekter og detaljprosjektering. Hun er opptatt av sterke former, solide materialer og fremtidsrettet planlegging av arkitektur.
+47 905 15 427
Cecilie Lande Andersen
Master i Arkitektur MNAL

Cecilie Lande Andersen

På kort tid har hun opparbeidet erfaring fra mulighetsstudier, skisseprosjekter, konkurranser og prosjektering. Hun er opptatt av kvalitet, tilgjengelighet for alle og bærekraft gjennom valg av materialer og løsninger.
+47 980 30 399
Ellen Soma
Sivilarkitekt MNAL

Ellen Soma

Hun har erfaring fra prosjektering av kirke, flerbrukshus, sykehjem, boliger, skole og barnehage. Hun utvikler prosjekter med gode konsepter og har evne til å gjennomføre disse til ferdige bygg med høy kvalitet.
+47 988 24 343
Erik Andreassen
Sivilarkitekt MNAL

Erik Andreassen

Har erfaring fra prosjektering av boliger, næringsbygg, kulturbygg og skolebygg. Han leder prosjektene gjennom alle faser, fra mulighetsstudier til skisseprosjekt og forprosjekt til detaljprosjekt og byggeplassoppfølging.
+47 414 61 061
Jens Robert Kallekleiv
Master i Arkitektur MNAL

Jens Robert Kallekleiv

Han har erfaring fra flere boligprosjekter, konkurranser og byggesak. Han er formsterk og opptatt av detaljer og jobber målrettet mot å skape gode rom.
+47 951 44 422
Jostein Bjørndal
Sivilarkitekt MNAL

Jostein Bjørndal

Han har omfattende erfaring fra forskjellige prosjekttyper og prosjektstørrelser samt ledelse av arkitektkontor, arkitektteam og tverrfaglige prosjekteringsgrupper. Jostein Bjørndal er daglig leder hos HBA.
+47 909 79 697
Linn Karlsen
Kontorleder

Linn Karlsen

Linn er vår nye kontorleder som tar seg av administrerende oppgaver. Hun har kreativ utdannelse innen spacial og interiørdesign fra England og bidrar derfor også faglig og tegneteknisk til arkitekturfaget.
+47 98 62 45 44

Om oss

HBA Arkitekter AS (tidl. Hansen/ Bjørndal Arkitekter) ble etablert 1.1.2000 av sivilarkitektene Helge Hansen og Jostein Bjørndal. Vårt mål er å skape arkitektur av høy estetisk og funksjonell kvalitet og bidra til å skape fysiske omgivelser som skaper begeistring og entusiasme.

HBA deltar ofte i konkurranser. I første rekke for å skaffe nye oppdrag, men også fordi vi har erfart at konkurranser utfordrer oss og bidrar til faglig utvikling. Gjennom konkurranser knytter vi også kontakter med nye oppdragsgivere og legger grunnlaget for fremtidig samarbeid.
Kontoret består i dag av en kjernestab på åtte arkitekter. Vi knytter til oss medarbeidere med den rette arkitektkompetansen for å betjene de ulike oppdrag.

Kontoret har akkurat flyttet fra Arkitekthøgskolen i Oslo til Grensen 3 hvor vi er samlokalisert med flere arkitektbedrifter. Dette miljøet utgjør ca. 60 arkitekter. Det er etablert et godt fungerende samarbeid noe som igjen sikrer fleksibilitet og riktig kompetanse for de ulike oppgavene.

Kontoret har erfaring med prosjektering og prosjekteringsledelse av bygninger med varierende størrelse og funksjon. Hovedproduksjonen består likevel av kulturbygg og boligbygg av middels til stor størrelse. Vi har kompetanse innen prosjektutvikling, BIM-prosjektering og kommunikasjon mellom BIM-verktøy, prosjektbeskrivelse etter NS3420, søknadsprosedyrer og prosjektering etter teknisk forskrift.

HBA Arkitekter AS holder til i Grensen 3 i 6. et.
Der sitter vi sammen med Arkitekter i fellesskap og Dyrvik Arkitekter.

A: Grensen 3, 0159 Oslo
T: +47 23 29 26 80
E: hba@hba.no

Følg oss på Instagram:
@hbaarkitekter