Personer

Jostein
Sivilarkitekt MNAL

Jostein Bjørndal

Han har omfattende erfaring fra forskjellige prosjekttyper og prosjektstørrelser samt ledelse av arkitektkontor, arkitektteam og tverrfaglige prosjekteringsgrupper. Jostein Bjørndal er daglig leder hos HBA.
+47 909 79 697
Ellen
Sivilarkitekt MNAL

Ellen Soma

Hun har erfaring fra prosjektering av kirke, flerbrukshus, sykehjem, boliger, skole og barnehage. Hun utvikler prosjekter med gode konsepter og har evne til å gjennomføre disse til ferdige bygg med høy kvalitet.
+47 988 24 343
Erik
Sivilarkitekt MNAL

Erik Andreassen

Har erfaring fra prosjektering av boliger, næringsbygg, kulturbygg og skolebygg. Han leder prosjektene gjennom alle faser, fra mulighetsstudier til skisseprosjekt og forprosjekt til detaljprosjekt og byggeplassoppfølging.
+47 414 61 061
Anders
Master i Arkitektur MNAL

Anders Eidstuen

Førstehånds erfaring fra oppføring av mindre bygg, tilbygg og rehabiliteringer. Spesiell interesse for digital illustrasjon, konsekvent prosjektering og solid detaljløsning/materialbruk som fører prosjektet i mål med et intakt konsept.
+47 902 07 596
Claudia
Master i arkitektur MNAL

Claudia Santos

Claudia er utdannet i Portugal og kom til Norge for 4 år siden og har jobbet de siste årene i Molde. Hun har bred erfaring innen bolig og boligbygg, samt skole og kulturbygg.
+47 450 84 734
Sigrid
Master i Arkitektur MNAL

Sigrid Holter Mehli

Sigrid er opptatt av bokvalitet og kunnskapsformidling, og liker å jobbe der arkitektur møter menneske. Hun har solid erfaring med boligarkitektur i de fleste skalaer fra tilbygg og småhus til større leilighetsprosjekter.
+47 900 85 890
Ida
Master i Arkitektur

Ida Waagø

Ida er utdannet fra NTNU i Trondheim i 2013. Hun har prosjekteringserfaring innen konkurranser og fra prosjektering av barnehager, omsorgsboliger og større leilighetsbygg.
+47 +47 90610597
Knut
Master i arktektur MNAL

Knut Stenvik Haatveit

Knut er nyutdannet fra Trondheim og vokser som arkitekt med nye oppgaver.
+47 413 36 874
Linn
Kontorleder

Linn Karlsen

Linn er vår kontorleder som tar seg av administrerende oppgaver. Hun har kreativ utdannelse innen spacial og interiørdesign fra England og bidrar derfor også faglig og tegneteknisk til arkitekturfaget.
+47 986 24 544
Sara
Arkitekt

Sara Armento

Sara har erfaring med boligbygg, byplanlegning, rehabilitering og har deltatt i en rekke konkurranser. Hun har jobbet tverrfaglig innen arkitektur, urbanisme, design og kunst. Sara er utdannet i Italia og har arbeidserfaring som arkitekt fra Italia, Spania, Danmark og Norge.
+47

Om oss

HBA Arkitekter AS (tidl. Hansen/ Bjørndal Arkitekter) ble etablert 1.1.2000 av sivilarkitektene Helge Hansen og Jostein Bjørndal. Vårt mål er å skape arkitektur av høy estetisk og funksjonell kvalitet og bidra til å skape fysiske omgivelser som skaper begeistring og entusiasme.

HBA deltar ofte i konkurranser. I første rekke for å skaffe nye oppdrag, men også fordi vi har erfart at konkurranser utfordrer oss og bidrar til faglig utvikling. Gjennom konkurranser knytter vi også kontakter med nye oppdragsgivere og legger grunnlaget for fremtidig samarbeid.
Kontoret består i dag av en kjernestab på åtte arkitekter. Vi knytter til oss medarbeidere med den rette arkitektkompetansen for å betjene de ulike oppdrag.

Kontoret har flyttet fra Arkitekthøgskolen i Oslo til Grensen 3 hvor vi er samlokalisert med flere arkitektbedrifter. Dette miljøet utgjør ca. 60 arkitekter. Det er etablert et godt fungerende samarbeid noe som igjen sikrer fleksibilitet og riktig kompetanse for de ulike oppgavene.

Kontoret har erfaring med prosjektering og prosjekteringsledelse av bygninger med varierende størrelse og funksjon. Hovedproduksjonen består likevel av kulturbygg og boligbygg av middels til stor størrelse. Vi har kompetanse innen prosjektutvikling, BIM-prosjektering og kommunikasjon mellom BIM-verktøy, prosjektbeskrivelse etter NS3420, søknadsprosedyrer og prosjektering etter teknisk forskrift.

HBA Arkitekter AS holder til i Grensen 3 i 6. et.
Der sitter vi sammen med Arkitekter i fellesskap og Dyrvik Arkitekter.

A: Grensen 3, 0159 Oslo
T: +47 23 29 26 80
E: hba@hba.no

Følg oss på Instagram:
@hbaarkitekter