• Kveld
  • Terrasse
  • Inngangsparti Hovinenga HBA Teglfasade
  • Fasade Hovinenga HBA Teglfasade
  • Fasade Hovinenga HBA Teglfasade
  • Bro over fordrøyning Hovinenga HBA Teglfasade
  • Fasade Hovinenga HBA Teglfasade
  • Takterrasser Hovinenga HBA Teglfasade
  • Fasade Hovinenga HBA Teglfasade
  • Fasade Hovinenga HBA Teglfasade
Oslo

Hovinenga

Hovinenga ligger med umiddelbar nærhet til Valle Hovin og den nye videregående skolen. Selvaag bolig er utvikler og oppdragsgiver for omlag 375 leiligheter fordelt på 4 boligblokker. Området utbygges i 3 trinn med første byggestart høsten 2016. Betonmast/Selvaagbygg er entreprenør.

Prosjektet tok utgangspunkt i en vedtatt reguleringsplan som utgjorde én stor bygningsstruktur. For bedre å imøtekomme kravene satt til gjennomgående/ensidige leiligheter, leilighetsstørrelser og solgang på fasader, ble prosjektet endret. 4 lameller med retning fra nord-øst til sør-vest ble innpasset og p-anlegg etablert under terreng. Reguleringsbestemmelsenes høydeangivelser tilsa avtrappede bygninger. Dette har tilført prosjektet et stort antall takterrasser med gode sol- og utsynsforhold. Prosjektet er plassert i et område hvor det ble hentet ut leire til et av byens større teglverk. Teglen som ble benyttet til Oslo Rådhus ble både hentet ut og brent i området. Bygningene har fått klassiske røde teglfasader. Dette henspiller selvsagt på områdets forhistorie men tilpasser seg også materialmessig til de omkringliggende bygningene, mange av de utført i tegl.

Sted

Oslo

Prosjekttype

Boliger, rammesøkt 2015

Oppdragsgiver

Selvaag

Ferdigstilt/utført

2015 -

Areal

30 000 m2 BRA