• 02
  • 01
  • 04
  • 03
Ski Kommune

Langhus

Illustrasjonsprosjekt til detaljregulering av Langhussenteret 3B på Langhus i Ski kommune.
Tomten ligger i grønne omgivelser med gangavstand til Langhus og Vevelstad togstasjon. Illustrasjonsprosjektet viser maksimal utnyttelse av tomten i henhold til detaljregulering, og en boligmasse på ca. 250 leiligheter.

Bebyggelsen er utformet som frittstående bygninger der det er lagt stor vekt på at alle leiligheter skal få gode solforhold. Alle bygninger har adkomst fra et flatt platå på toppen av tomten, og er bundet sammen av et felles garasjeanlegg under bakken. Bebyggelsen langs vevelstadveien skjermer og avgrenser boligenes uteoppholdsareal. Her er bebyggelsens inngangsnivå tilpasset eksisterende terreng for å unngå for store masseforflytninger, og for å i størst mulig grad bevare det eksisterende terrengets karakter. Dette gjør det mulig å bevare deler av den eksisterende kollen som et naturlig skogsterreng sentralt på tomten.

Bygningene mot sør og vest er plassert slik at de åpner opp for sikt og lys, både for leiligheter, private uteplasser og felles uteoppholdsareal. Bygningene som er plassert på kanten av platået får i skråningen mulighet til å etablere underetasjer med leiligheter. Disse kan få private uteplasser på terreng, og gir et fint møte mellom terreng og bygning uten høye, tette sokler.

Mot sørvest trappes bygningsvolumene ned i en terrassert bebyggelse. Her får mange leiligheter private takterrasser med svært gode solforhold.

Sted

Ski Kommune

Prosjekttype

Boliger

Oppdragsgiver

Selvaag Bolig Langhus AS

Ferdigstilt/utført

-

Areal

19.500 m2 BRA